Condiţii de acordare garanţie extinsă Bosch

Toate sculele electrice, pneumatice şi aparatele de măsură Bosch sunt verificate, testate minuţios şi supuse unui control riguros în cadrul sistemului de asigurare a calităţii Bosch.

De aceea, Bosch acordă garanţie pentru sculele electrice, pneumatice şi aparatele de măsură Bosch. Această garanţie nu limitează pretenţiile cumpărătorului privitoare la răspunderea pentru defectele de fabricaţie conform contractului de cumpărare încheiat cu vânzătorul şi nici drepturile sale legale. Pentru aceste scule Bosch acordă garanţie în următoarele condiţii:

 • Bosch acordă garanţie conform următoarelor reglementări (nr. 2 – 7) prin remedierea gratuită a acelor defecţiuni din perioada de garanţie despre care se poate demonstra că sunt datorate viciilor de material sau de fabricaţie.
 • Perioada de garanţie este de 24 de luni, iar în cazul utilizării industriale, profesionale sau în cazul unei solicitări asimilate acestora, de 12 luni. Perioada de garanţie începe din momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data menţionată pe bonul de cumpărare original și certificatul de garanție.

Perioada de garanţie poate fi prelungită după cum urmează:

 • Pentru toate sculele electrice şi aparatele de măsură profesionale Bosch Albastru cumpărate începând cu 01.01.2017 (cu excepţia sculelor de înaltă frecvenţă, şurubelniţelor industriale cu acumulator şi a sculelor pneumatice) perioada de garanţie se prelungeşte la 36 de luni, în cazul în care cumpărătorul le înregistrează în interval de 4 săptămâni de la data cumpărării. Acumulatorii şi încărcătoarele cât şi accesoriile cuprinse în setul de livrare sunt excluse de la prelungirea perioadei de garanţie. Înregistrarea poate fi efectuată numai pe internet la www.bosch-t.com/warrantyprin completarea integrală şi corectă a câmpurilor solicitate. Confirmarea se face prin dovada înregistrării, care trebuie tipărită la imprimantă imediat, împreună cu bonul original de cumpărare și certificatul de garanție, din care rezultă data cumpărării. Înregistrarea este posibilă numai după ce cumpărătorul se declară de acord cu prelucrarea / stocarea datelor sale personale cu care se completează formularul de înregistrare.
 • Pentru acumulatorii litiu-ion profesionali Bosch Albastru și încărcătoarele acestora, în cazul utilizăii industriale/profesionale, este posibilă prelungirea perioadei de garanţie la 2 ani prin înregistrarea pe site-ul www.bosch-t.com/warranty, sectiunea Service Premium de 2 ani pentru acumulatori prin completarea integrală şi corectă a câmpurilor solicitate. Confirmarea se face prin dovada înregistrării, care trebuie tipărită la imprimantă imediat, împreună cu bonul original de cumpărare, din care rezultă data cumpărării. Înregistrarea este posibilă numai după ce cumpărătorul se declară de acord cu prelucrarea / stocarea datelor sale personale cu care se completează formularul de înregistrare.
 • Sunt exceptate de la garanţie:
 • Consumabilele sau alte piese supuse uzurii naturale cât şi defecţiunile sculelor apărute ca urmare a uzurii cauzate de condiţiile de întrebuinţare sau de uzura naturală.
 • Defecţiuni ale sculelor, datorate nerespectării instrucţiunilor de folosire, utilizării neconforme destinaţiei, condiţiilor de mediu anormale, exploatării incompetente, suprasolicitării, întreţinerii sau îngrijirii necorespunzătoare.
 • Defecţiuni ale sculelor, datorate folosirii de accesorii, piese de completare sau piese de schimb care nu sunt piese originale Bosch.
 • Scule care au fost modificate sau completate.

Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.

 • Remedierea defecţiunilor recunoscute de Bosch ca fiind în garanţie se face, în funcţie de opţiunea Bosch, prin repararea gratuită a sculei defecte sau prin înlocuirea acesteia cu o sculă impecabilă (dacă este cazul chiar cu un model mai nou). Sculele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Bosch.
 • Pretenţia de acordare a garanţiei trebuie declarată în perioada de garanţie. În acest sens, scula respectivă, împreună cu bonul de cumpărare în original care trebuie să conţină data cumpărării şi denumirea produsului precum și cu certificatul de garanție completat integral, va fi predată sau expediată vânzătorului sau unuia dintre centrele de asistenţă post-vânzări menţionate în instrucţiunile de folosire. La revendicarea termenului de garanţie de 36 de luni pe baza înregistrării mai sus amintite se va prezenta şi dovada înregistrării. Sculele demontate parţial sau complet nu pot fi prezentate sau expediate pentru remediere în garanţie. În cazul expedierii sculei de către cumpărător vânzătorului sau atelierului service de asistenţă post-vânzări, cheltuielile de transport cad in sarcina Bosch.
 • Alte pretenţii în afara dreptului la îndepărtarea defecţiunilor sculei respective menţionat în condiţiile de garanţie nu au justificare în baza garanţiei Bosch.
 • În urma prestaţiilor executate în garanţie se prelungeşte termenul de garanţie al sculelor cu timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa Bosch lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la Bosch/unuia dintre centrele de asistenţă post-vânzări menţionate în instrucţiunile de folosire până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către cumparatorul.

Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.

Pentru a beneficia de 3 ani de garanţie, cumpărătorul are obligaţia de  a se înregistra din nou pe site-ul www.bosch-t.com/warranty pentru sculele electrice profesionale Bosch Albastru în caz contrar beneficiind de condiţiile standard de garanţie.

Garanţiile de mai sus sunt valabile pentru scule cumpărate sau folosite în Europa.

 • Pentru această garanţie este valabil dreptul roman.